Analiza wpływu reklamy

image W przypadku korzystania z reklam tradycyjnych dokonanie analizy skuteczności przekazu jest trudne. Wynika to przede wszystkim z braku możliwości bezpośredniego badania skutków reklamy. Do takich reklam można zaliczyć telewizyjną czy radiową. Trudno jest badać, czy właśnie pod wpływem danej reklamy klient zdecydował się na dokonanie zakupu. Wszelkiego rodzaju reklamy telewizyjne badane są przede wszystkim w aspekcie szacowania możliwego wpływu. Z tego też powodu są to reklamy, które przede wszystkim mają na celu budowanie rozpoznawalności, co sprawdza się przy promowaniu marki czy produktu. Z drugiej strony w przypadku reklam internetowych możliwe jest znacznie bardziej skuteczne badanie ich wpływu na odbiorcę, gdyż reklama pozwala na sprawdzenie reakcji danego odbiorcy po jej obejrzeniu. Większość reklam internetowych wykorzystuje przekaz multimedialnych a jednocześnie pozwala na korzystanie z linków, które pozwalają na przekserowanie klientów w określone miejsce, co znów pozwala na lepszą ocenę wpływu reklamy na konkretne działania klientów.