Koszty reklamy

Reklama może być bardzo kosztownym narzędziem promowania usług firmy, ale jednocześnie współcześnie staje się ona coraz ważniejszym elementem działania firm, które za pośrednictwem reklamy są w stanie zarówno budować markę, jak też dotrzeć do znacznie większej liczby potencjalnych klientów. Przy wybieraniu poszczególnych form reklamy bardzo ważne jest decydowanie się na odpowiednie optymalizowanie kosztów poprzez wybieranie odpowiednich form reklamy dopasowanych do określonych rodzajów prowadzonej działalności, jak też do środków, którymi dysponuje dana firma. Na rynku reklamy można korzystać z bardzo drogich form reklamowania się, które w wielu przypadkach nie są możliwe do wykupienia dla mniejszych firm. Dotyczy to przede wszystkim reklam w formie tradycyjnej, czyli z wykorzystaniem telewizji czy gazet. Na takie formy reklamy mogą pozwolić sobie jedynie największe firmy oraz koncerny. Małe firmy korzystają przede wszystkim z lokalnych form reklamowania się, jak różne formy reklamy zewnętrznej.